Evaluare națională

Anunț contestații Evaluare Națională 2021

Formular - Cerere contestații Evaluare Națională 2021

Contestațiile la examenul de Evaluare Natională Clasa VIII-a se pot depune la adresa de email - colegiulbotta@yahoo.com

Document Deschide
Informații utile privind desfășurarea evaluării naționale. Deschide
Procedura privind transmiterea în situații speciale a subiecte pentru evaluarea națională- 2021 către unitățile de învățământ. Deschide
Procedura privind susținerea probelor evaluării naționale 2021 la domicilui pentru elevii imobilizați Deschide
Ordin nr. 3.744 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 Deschide
Comunicare privind Calendarul desfășurării examenului de Evaluare Națională și structura anului școlar în curs Deschide
Precizări privind redactarea lucrărilor scrise din cadrul examenului de evaluare națională- 2021 Deschide
Procedură privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021 Deschide
Procedură privind vizualizarea lucrărilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021 Deschide
Procedură privind modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare și la centrele regionale de contesțații, modalitatea de evaluare a lucrarilor, de soluționare a contestațiilor, precum și consemnarea în catalogul electronic al rezultatelor obținute de candidați la evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, în anul 2020-2021 Deschide
Procedură operațională privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a în anul școlar 2020-2021 Deschide


I.Structura anului școlar 2021-2022

Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educației nr. 3243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie 2021.

Potrivit aceluiași document, anul școlar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

Semestrul I

- 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Semestrul al -II- lea

- 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8-14 aprilie, perioada în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

• 25 - 31 octombrie 2021, vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;

• 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022, vacanța de iarnă;

• 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022, vacanța de primăvară;

• 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.


II. Pentru pregătirea examenelui național de Evaluare Naţională 2021 vor fi publicate pe site–ul CNPEE, începând cu data de 22 februarie 2021, teste de antrenament.


Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

29 martie 2021: Limba şi literatura română

30 martie 2021: Matematică

31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)


Document Deschide
Contestațiile pentru Evaluarea Națională se depun personal sau online - Joi, 23.06.2022 între orele 16.00-19.00 și Vineri 24.06.2022 între orele 08.00-12.00 Deschide
Repartizarea elevilor în săli de clasă la examenul de Evaluare Nationala clasa a-VII-a 2022 Deschide
Calendar Evaluare natională 2021 Deschide
Comunicat de presă - Structura anului școlar 2021-2022 Deschide